Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників

 

З 05.01.2017 р. набрали чинності деякі положення Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII, якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників.

Відповідно до останніх змін та доповнень до Закону України «Про виконавче провадження» до Єдиного  реєстру боржників вносяться дані про громадян і компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками та стосовно яких відкрито виконавче провадження.

У відповідності з вимогами чинного в Україні законодавства, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути публічно відкритими та повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Такий реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений із метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.

У відповідності із чинним в Україні законодавством, державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов’язаний внести до Єдиногореєстру боржників відомості щодо боржників, які мають зобов’язання перед фізичними або юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

Водночас слід зазначити, що до Єдиного реєстру боржників не підлягають внесенню відомості про боржників щодо:

  • Øдержавних органів, органів місцевого самоврядування;
  • Øзаборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більш ніж 3 місяці;
  • Øрішення немайнового характеру.